RIS - Definicao de Beneficios


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo
RIS_FILIAL Filial Filial C
RIS_TPBENE Tipo Benef Tipo de Beneficio C
RIS_COD Cod.Benef Codigo do Beneficio C
RIS_DESC Desc. Benef Descricao do Beneficio C
RIS_SALATE Salario Ate Salario Ate N
RIS_SALMIN Qtd. Sal.Min Quant. Salario Minimo Ate N
RIS_TPREF Tipo Ref. Tipo de Referencia C
RIS_REF Referencia Referencia N
RIS_FUNCP % Pgto. Func % Pagamento Funcionario N
RIS_TPDESC Tp. Desc Tipo de Desconto C
RIS_FUNCD % Desc. Func % Desconto Funcionario N
RIS_EMP % Empresa % Empresa N
RIS_MINIMO Desc.Minimo Desconto Minimo N
RIS_MAXIMO Desc. Maximo Desconto Maximo N
RIS_PD Cod. Verba Codigo da Verba C
RIS_DESCPD Desc. Verba Descricao da Verba C
RIS_PD1 Verba Desc. Verba de Desconto C
RIS_DESC1 Desc. Verba Descricao Verba Desconto C
RIS_PD2 Verba Empres Verba Empresa C
RIS_DESC2 Desc. Verba Descricao Verba Empresa C
RIS_PROPOR Proporc. Proporcional C

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 RIS_FILIAL+RIS_TPBENE+RIS_COD+STR(RIS_SALATE) Tipo Benef + Cod.Benef + Salario Ate

Relacionamentos

Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino
RI1 RIS_COD RI1_TABELA