AK3 - Estrutura do Orcamento


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo
AK3_FILIAL Filial Filial do Sistema C
AK3_ORCAME Orcamento Codigo do Orcamento C
AK3_VERSAO Versao Versao do Orcamento C
AK3_CO C.O. Conta Orcamentaria C
AK3_PAI CO Superior C. O. Superior C
AK3_TIPO Tipo Tipo da Conta Orcament. C
AK3_NIVEL Nivel Nivel C
AK3_DESCRI Descricao Descricao C
AK3_MEMO Memo Memo M
AK3_SEQ Sequencia Sequencia C
AK3_LOGLCK Uso Interno Uso Interno C

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 AK3_FILIAL+AK3_ORCAME+AK3_VERSAO+AK3_CO Orcamento + Versao + C.O.
2 AK3_FILIAL+AK3_ORCAME+AK3_VERSAO+AK3_PAI+AK3_CO Orcamento + Versao + CO Superior + C.O.
3 AK3_FILIAL+AK3_ORCAME+AK3_VERSAO+AK3_NIVEL Orcamento + Versao + Nivel
4 AK3_FILIAL+AK3_ORCAME+AK3_VERSAO+AK3_PAI+AK3_DESCRI Orcamento + Versao + CO Superior + Descricao

Relacionamentos

Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino
AKG AK3_ORCAME+AK3_CO AKG_ORCAME+AKG_CO