VAN - Estoq Minimo/Seguranca Oficina


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo
VAN_FILIAL Filial Filial C
VAN_GRUITE Grupo Codigo do Grupo C
VAN_CODITE Cod.Item Codigo do Item C
VAN_MDEMAN Demanda EMin Demanda p/ Estoque Minimo C
VAN_MTPPER TPeriod EMin Tipo Periodo Estoq Minimo C
VAN_MPERIO Periodo EMin Periodo Demanda Estoq Min N
VAN_MDIVID Divisor EMin Divisor p/ Estoque Minimo N
VAN_MPERAA % AA EstqMin % AA p/ Calc Estoq Minimo N
VAN_MPERAB % AB EstqMin % AB p/ Calc Estoq Minimo N
VAN_MPERAC % AC EstqMin % AC p/ Calc Estoq Minimo N
VAN_MPERBA % BA EstqMin % BA p/ Calc Estoq Minimo N
VAN_MPERBB % BB EstqMin % BB p/ Calc Estoq Minimo N
VAN_MPERBC % BC EstqMin % BC p/ Calc Estoq Minimo N
VAN_MPERCA % CA EstqMin % CA p/ Calc Estoq Minimo N
VAN_MPERCB % CB EstqMin % CB p/ Calc Estoq Minimo N
VAN_MPERCC % CC EstqMin % CC p/ Calc Estoq Minimo N
VAN_SDEMAN Demanda EOfi Demanda p/Estoque Oficina C
VAN_STPPER TPeriod EOfi Tipo Periodo Estoque Ofic C
VAN_SPERIO Periodo EOfi Periodo Demanda Estq Ofic N
VAN_SDIVID Divisor EOfi Divisor p/Estoque Oficina N
VAN_SPERAA % AA EstqOfi % AA p/Calc Estoq Oficina N
VAN_SPERAB % AB EstqOfi % AB p/Calc Estoq Oficina N
VAN_SPERAC % AC EstqOfi % AC p/Calc Estoq Oficina N
VAN_SPERBA % BA EstqOfi % BA p/Calc Estoq Oficina N
VAN_SPERBB % BB EstqOfi % BB p/Calc Estoq Oficina N
VAN_SPERBC % BC EstqOfi % BC p/Calc Estoq Oficina N
VAN_SPERCA % CA EstqOfi % CA p/Calc Estoq Oficina N
VAN_SPERCB % CB EstqOfi % CB p/Calc Estoq Oficina N
VAN_SPERCC % CC EstqOfi % CC p/Calc Estoq Oficina N

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 VAN_FILIAL+VAN_GRUITE+VAN_CODITE Grupo + Cod.Item

Relacionamentos

Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino
Sem dados encontrados na SX9