DVC - Tabela de Ajustes


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo
DVC_FILIAL Filial Filial C
DVC_TABFRE Tab Frete Tabela de Frete C
DVC_TIPTAB Tipo Tipo da Tabela de Frete C
DVC_DESTIP Desc. Tipo Descricao Tipo da Tabela C
DVC_SEQTAB Sequencia Sequencia da Tabela C
DVC_CODCLI Cod.Cliente Cliente C
DVC_LOJCLI Loja Cliente Loja do Cliente C
DVC_NOMCLI Nome Cliente Nome do Cliente C
DVC_SERVIC Servico Servico C
DVC_DESSER Desc.Servico Descricao Servico C
DVC_CDRORI Cod.Reg.Ori. Regiao de Origem C
DVC_REGORI Reg.Origem Descricao Regiao Origem C
DVC_CDRDES Cod.Reg.Des Regiao Destino C
DVC_REGDES Reg.Destino Descricao Regiao Destino C
DVC_CODPRO Cod. Produto Produto C
DVC_DESPRO Desc.Produto Descricao Produto C
DVC_TIPFRE Tipo Frete Tipo do Frete C
DVC_VIGCON Vig.Contrato Vigencia do Contrato C
DVC_MOEDA Moeda Moeda N
DVC_DESTAB Descricao Descricao C
DVC_CODNEG Cod Negociac Codigo da Negociacao C
DVC_DESNEG Desc Neg Ctr Descr Negociacao Contrato C

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 DVC_FILIAL+DVC_TABFRE+DVC_TIPTAB+DVC_CDRORI+DVC_CDRDES+DVC_CODCLI+DVC_LOJCLI+DVC_SEQTAB+DVC_CODPRO+DVC_SERVIC+DVC_CODNEG Tab Frete + Tipo + Cod.Reg.Ori. + Cod.Reg.Des + Cod.Cliente + Loja Cli
2 DVC_FILIAL+DVC_CODCLI+DVC_LOJCLI+DVC_TABFRE+DVC_TIPTAB+DVC_CDRORI+DVC_CDRDES+DVC_CODPRO+DVC_SERVIC+DVC_SEQTAB Cod.Cliente + Loja Cliente + Tab Frete + Tipo + Cod.Reg.Ori. + Cod.Reg
3 DVC_FILIAL+DVC_CODCLI+DVC_LOJCLI+DVC_CDRORI+DVC_CDRDES+DVC_TABFRE+DVC_TIPTAB+DVC_SEQTAB+DVC_CODPRO+DVC_SERVIC Cod.Cliente + Loja Cliente + Cod.Reg.Ori. + Cod.Reg.Des + Tab Frete +
4 DVC_FILIAL+DVC_CDRORI+DVC_CDRDES+DVC_TABFRE+DVC_TIPTAB+DVC_SEQTAB+DVC_CODPRO+DVC_SERVIC Cod.Reg.Ori. + Cod.Reg.Des + Tab Frete + Tipo + Sequencia + Cod. Produ
5 DVC_FILIAL+DVC_SEQTAB+DVC_CODCLI+DVC_LOJCLI+DVC_TABFRE+DVC_CDRORI+DVC_CDRDES Sequencia + Cod.Cliente + Loja Cliente + Tab Frete + Cod.Reg.Ori. + Co
6 DVC_FILIAL+DVC_TABFRE+DVC_TIPTAB+DVC_CODCLI+DVC_LOJCLI+DVC_CDRORI+DVC_CDRDES+DVC_SEQTAB Tab Frete + Tipo + Cod.Cliente + Loja Cliente + Cod.Reg.Ori. + Cod.Reg
7 DVC_FILIAL+DVC_CODCLI+DVC_LOJCLI+DVC_TABFRE+DVC_TIPTAB+DVC_CDRORI+DVC_CDRDES+DVC_CODPRO+DVC_CODNEG+DVC_SERVIC+DVC_SEQTAB Cod.Cliente + Loja Cliente + Tab Frete + Tipo + Cod.Reg.Ori. + Cod.Reg
8 DVC_FILIAL+DVC_TABFRE+DVC_TIPTAB+DVC_CDRORI+DVC_CDRDES+DVC_CODCLI+DVC_LOJCLI+DVC_SEQTAB+DVC_CODPRO+DVC_CODNEG+DVC_SERVIC Tab Frete + Tipo + Cod.Reg.Ori. + Cod.Reg.Des + Cod.Cliente + Loja Cli

Relacionamentos

Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino
Sem dados encontrados na SX9