SQB - Departamento


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo
QB_FILIAL Filial Filial C
QB_GRUPO Grupo Grupo Funcional C
QB_DEPTO Departamento Departamento C
QB_DESCRIC Descricao Descricao do Departamento C
QB_CC Centro Custo Codigo do Centro de Custo C
QB_DESCCC Descr.CCusto Descr. Centro de Custo C
QB_REGIAO Regiao Regiao do Departamento C
QB_DESCREG Descr.Regiao Descricao da Regiao C
QB_MATRESP Matric Resp Matricula do Responsavel C
QB_DEPSUP Depto Super Departamento Superior C
QB_FILRESP Filial Resp. Filial do Responsavel C
QB_ARELIN Ar.Lin.Neg. Area e Linha de Negocio C
QB_FILTIT Filial Tit Filial Titular C
QB_MATTIT Mat Titular Matricula do Titular C
QB_KEYINI Chave de bus Chave de busca das solici C

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 QB_FILIAL+QB_DEPTO Departamento
2 QB_FILIAL+QB_DESCRIC Descricao
3 QB_FILIAL+QB_DEPTO+QB_CC Departamento + Centro Custo
4 QB_FILIAL+QB_CC+QB_DEPTO Centro Custo + Departamento

Relacionamentos

Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino
RBT QB_DEPTO RBT_DEPTO
RBX QB_DEPTO RBX_DEPTO
RA8 QB_DEPTO RA8_DEPTO
RAR QB_DEPTO RAR_CODDEP
RAQ QB_DEPTO RAQ_CODDEP
RF7 QB_DEPTO RF7_DEPTO
RGB QB_DEPTO RGB_DEPTO
SPC QB_DEPTO PC_DEPTO
SPB QB_DEPTO PB_DEPTO
SP8 QB_DEPTO P8_DEPTO
SPL QB_DEPTO PL_DEPTO
SPI QB_DEPTO PI_DEPTO
SRA QB_DEPTO RA_DEPTO
SRC QB_DEPTO RC_DEPTO
SRD QB_DEPTO RD_DEPTO
SQ3 QB_DEPTO Q3_DEPTO
SRL QB_DEPTO RL_DEPTO
SU5 QB_DEPTO U5_DEPTO
RI5 QB_DEPTO RI5_SOLRES
RI8 QB_DEPTO RI8_DEPTOT
RI8 QB_DEPTO RI8_DEPTOT
REY QB_DEPTO REY_DEPTO
RIC QB_DEPTO RIC_DEPTO
SQG QB_DEPTO QG_DEPTO
SRE QB_FILIAL+QB_DEPTO RE_FILIAL+RE_DEPTOP
SRE QB_FILIAL+QB_DEPTO RE_FILIAL+RE_DEPTOP
TGS QB_DEPTO TGS_DPTO
TAF QB_DEPTO TAF_DEPTO
TI0 QB_DEPTO TI0_DEPTO
TM0 QB_DEPTO TM0_DEPTO
TMY QB_DEPTO TMY_NOVDEP
TN0 QB_DEPTO TN0_DEPTO
TOB QB_DEPTO TOB_DEPTO
TOC QB_DEPTO TOC_DEPTO
SQB QB_DEPTO QB_DEPSUP
SV7 QB_DEPTO V7_DEPTO
TYA QB_DEPTO TYA_DEPTO