BBN - Procedimentos Nao Autorizados


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo
BBN_FILIAL Filial Filial do Sistema C
BBN_CODIGO Codigo Codigo do Credenciado C
BBN_CODPSA Cod Tab Pad. Cod. Tabela Padrao C
BBN_DESPSA Descr.Tb.Pad Des. Tabela Padrao C
BBN_CODPAD Cod Tipo Tab Cod. Tipo Tabela C
BBN_NIVEL Nivel Nivel C
BBN_CODINT Operadora Operadora C
BBN_CODLOC Localidade Localidade C
BBN_CODESP Cod. Espec. Codigo Especialidade C
BBN_CDNV01 Cd Niv 01 Cd Nivel 01 C
BBN_CDNV02 Cd Niv 02 Cd Nivel 02 C
BBN_CDNV03 Cd Niv 03 Cd Nivel 03 C
BBN_CDNV04 Cd Niv 04 Cd Nivel 04 C
BBN_CODSUB Cod.Sub-Esp. Codigo Sub-Especialidade C
BBN_AOINT Integrado ? Integrado com GRC? C
BBN_ACAO Acao integra Acao realizada na integ C
BBN_DTINT Dt Integra Data da integracao C

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 BBN_FILIAL+BBN_CODIGO+BBN_CODINT+BBN_CODLOC+BBN_CODESP+BBN_CODPAD+BBN_CODPSA+BBN_NIVEL Codigo + Operadora + Localidade + Cod. Espec. + Cod Tipo Tab + Cod Tab
2 BBN_FILIAL+BBN_CODIGO+BBN_CODINT+BBN_CODLOC+BBN_CODESP+BBN_CDNV01+BBN_NIVEL Codigo + Operadora + Localidade + Cod. Espec. + Cd Niv 01 + Nivel
3 BBN_FILIAL+BBN_CODIGO+BBN_CODINT+BBN_CODLOC+BBN_CODESP+BBN_CDNV02+BBN_NIVEL Codigo + Operadora + Localidade + Cod. Espec. + Cd Niv 02 + Nivel
4 BBN_FILIAL+BBN_CODIGO+BBN_CODINT+BBN_CODLOC+BBN_CODESP+BBN_CDNV03+BBN_NIVEL Codigo + Operadora + Localidade + Cod. Espec. + Cd Niv 03 + Nivel
5 BBN_FILIAL+BBN_CODIGO+BBN_CODINT+BBN_CODLOC+BBN_CODESP+BBN_CDNV04+BBN_NIVEL Codigo + Operadora + Localidade + Cod. Espec. + Cd Niv 04 + Nivel

Relacionamentos

Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino
Sem dados encontrados na SX9