NKF - Usuario X Un Beneficiamento


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo
NKF_FILIAL Filial Filial C
NKF_CODUSU Usuario Codigo Usuario C
NKF_NOMUSU N.Usuario Nome Usuario C
NKF_CODUNB Un.Benef. Unidade de Beneficiamento C
NKF_NOMUNB N.Un.Benef. N Unid de Beneficiamento C

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 NKF_FILIAL+NKF_CODUSU+NKF_CODUNB Usuario + Un.Benef.

Relacionamentos

Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino
DXI NKF_CODUNB DXI_CODUNB
DXJ NKF_CODUNB DXJ_CODUNB
DXM NKF_CODUNB DXM_CODUNB
DXN NKF_CODUNB DXN_CODUNB
DXP NKF_CODUNB DXP_CODUNB
DXR NKF_CODUNB DXR_CODUNB
DXL NKF_CODUNB DXL_CODUNB
DXS NKF_CODUNB DXS_CODUNB
DXT NKF_CODUNB DXT_CODUNB
DX9 NKF_CODUNB DX9_CODUNB
DXD NKF_CODUNB DXD_CODUNB
DX0 NKF_CODUNB DX0_CODUNB