BJ4 - Procedimentos Incompativeis


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo
BJ4_FILIAL Filial Filial C
BJ4_CODIGO Tipo+Tab.Pad Tipo Tabela+Tab.PadraoBR8 C
BJ4_CODPAD Tp.Pad.Saude Tp.Pad.Saude C
BJ4_CODPSA Cod.Tab.Pad. Tabela Padrao C
BJ4_DESPSA Descricao Descricao C
BJ4_NIVEL Nivel Nivel C
BJ4_CDNV01 Cd Niv 01 Cd Nivel 01 C
BJ4_CDNV02 Cd Niv 02 Cd Nivel 02 C
BJ4_CDNV03 Cd Niv 03 Cd Nivel 03 C
BJ4_CDNV04 Cd Niv 04 Cd Nivel 04 C

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 BJ4_FILIAL+BJ4_CODIGO+BJ4_CODPAD+BJ4_CODPSA Tipo+Tab.Pad + Tp.Pad.Saude + Cod.Tab.Pad.
2 BJ4_FILIAL+BJ4_CODIGO+BJ4_CODPAD+BJ4_CDNV01+BJ4_NIVEL Tipo+Tab.Pad + Tp.Pad.Saude + Cd Niv 01 + Nivel
3 BJ4_FILIAL+BJ4_CODIGO+BJ4_CODPAD+BJ4_CDNV02+BJ4_NIVEL Tipo+Tab.Pad + Tp.Pad.Saude + Cd Niv 02 + Nivel
4 BJ4_FILIAL+BJ4_CODIGO+BJ4_CODPAD+BJ4_CDNV03+BJ4_NIVEL Tipo+Tab.Pad + Tp.Pad.Saude + Cd Niv 03 + Nivel
5 BJ4_FILIAL+BJ4_CODIGO+BJ4_CODPAD+BJ4_CDNV04+BJ4_NIVEL Tipo+Tab.Pad + Tp.Pad.Saude + Cd Niv 04 + Nivel
6 BJ4_FILIAL+BJ4_CODPAD+BJ4_CODPSA Tp.Pad.Saude + Cod.Tab.Pad.

Relacionamentos

Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino
Sem dados encontrados na SX9