NL0 - Carta de Porte


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo
NL0_FILIAL Filial Filial C
NL0_CARTA Carta Porte Codigo Carta Porte C
NL0_CEE Numero CEE Codigo Emissao Eletronica C
NL0_CODCTG C.T.G. Codido de Traz. Granos C
NL0_FECCAR Data Carga Data da Carga D
NL0_FECVTO Data Vecto Data do Vencimento D
NL0_TITULA Titular Titular C
NL0_CODTIT Cod. Titular Codigo do Titular C
NL0_LOJTIT Loja Titular Loja Titular C
NL0_CUITTI CUIT Titular CUIT Titular C
NL0_TITNOM Desc.Titular Descricao Nome Titular C
NL0_CODINT Cod.Itermed. Codigo Intermediario C
NL0_LOJINT Loja Interm. Loja do Itermediario C
NL0_CUITIN CUIT Interm. CUIT do Intermediario C
NL0_CODREM Cod.Remeten. Codigo do Remetente C
NL0_LOJREM Loja Remeten Loja do Remetente C
NL0_CUITRE CUIT Remiten CUIT do Remetente C
NL0_REMNOM Remetente Remetente C
NL0_CODCOR Cod.Corredor Codigo do Corredor C
NL0_LOJCOR Loja Corredo Loja do Corredor C
NL0_CUITCO CUIT Corredo CUIT do Corredor C
NL0_CODREP Cod.Represen Codigo do Representante C
NL0_LOJREP Loja Repres. Loja do Representante C
NL0_CUITRP CUIT Repres. CUIT Representante C
NL0_CODDES Cod.Destinat Codigo do Destinatario C
NL0_LOJDES Loja Destina Loja do Destinantorio C
NL0_CUITDE CUIT Destina CUIT do Destinatario C
NL0_TITDES Destinatario Descricao do Destinatario C
NL0_CODDST Cod.Destino Codigo do Destino C
NL0_LOJDST Loja Destino Loja do Destino C
NL0_CUITDS CUIT Destino CUIT do Destino C
NL0_TITDST Destino Desc. CUIT Destino C
NL0_CODTRA Cod.Transpor Codigo da Transportadora C
NL0_NOMTRA Nome Transpo Nome da Transportadora C
NL0_CUITTR CUIT Transp. CUIT da Transportadora C
NL0_CHOFER Motorista Nome do Motorista C
NL0_CUITCH CUIT Motoris CUIT do Motorista C
NL0_CODSAF Cod. Colheit Codigo Colheita ou Campan C
NL0_CODSFP Desc.Colh.AF Descricao Colheita AFIP C
NL0_ESPECI Cod. Especie Codigo Especie C
NL0_DESESP Grao Grao C
NL0_TIPO Tipo Grao Tipo de Grao C
NL0_CONTRA No. Contrato Numero do Contrato C
NL0_PESDES Pesar Destin Pesar no Destino C
NL0_PESEST Kg Estimados Kg Estimados N
NL0_CONFOR Conformidade Conformidade com Qualidad C
NL0_CONDIC Condicional Qualidade Condicional C
NL0_PESBRU Peso Bruto Peso Bruto (Kgs) N
NL0_PESTAR Peso Tara Peso Tara N
NL0_PESNET Peso Net Peso Net N
NL0_OBSERV Observacao Observacao M
NL0_PRODIR End. Origem Endereco de Origem C
NL0_PROEST Estabelecim. Estabelecimento C
NL0_PROLOC Localidade Localidade de Procedencia C
NL0_CODPRV Provincia Provincia de Procedencia C
NL0_DESDIR End. Destino Endereco de Destino C
NL0_DESLOC Localidade Localidade de Destino C
NL0_DESPRV Provincia Provincia do Destino C
NL0_PLACA Placa Camin. Placa do Caminhao C
NL0_PLAREM Placa Acopl. Placa Acoplado C
NL0_KMSREC Kms Percorre Kms Percorrer N
NL0_PAGADO Frete Pago Frete Pago C
NL0_APAGAR Frete Pagar Frete a Pagar C
NL0_TARIFA Tarifa Tarifa X Tonel. Peso N
NL0_FECARR Data Chegada Data de Chegada D
NL0_HRAARR Hora Chegada Hora da Chegada N
NL0_FECDES Data Descarg Data da Descarga D
NL0_HRADES Hora Descarg Hora da Descarga N
NL0_TURNO Turno Turno Atribuido C
NL0_BRUDES Peso Bruto Peso Bruto N
NL0_TARDES Peso tara Peso Tara N
NL0_NETDES Peso Net Peso Net N
NL0_OBSDES Observacao Observacao M
NL0_DOMDCA Domicilio Domicilio de Descarga C
NL0_FECCAM Data Mudanca Data da Mudanca D
NL0_MATPER Mat. Perito Matricula do Perito C
NL0_MATENT Mat.Entregad Matricula do Entregador C
NL0_STATUS Status Status da Carta Porte C
NL0_PROD Cod. Produto Codigo do Produto C
NL0_NOMPRO Desc. Prod Descricao do Produto C
NL0_CTGEMI Data Emissao Data de Emissao D
NL0_CTGTAR Tarifa Refer Tarifa referencia N
NL0_CTGANU Data Canc. Data de Cancelamento D
NL0_COEANU Data Vig. Data de Vigencia D
NL0_CTGVGD Data Vig.De Data de Vigencia De D
NL0_CTGVGH Data Vig.Ate Data de Vigencia Ate D

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 NL0_FILIAL+NL0_CARTA Carta Porte

Relacionamentos

Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino
Sem dados encontrados na SX9