BAA - Tabela de Doencas Padrao


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo
BAA_FILIAL Filial Filial do Sistema C
BAA_CODDOE Cd. Doenca Codigo Doenca C
BAA_CODPAD Cd. Tip.Tab. Codigo Tipo de Tabela C
BAA_CODPRO Cd. Proced. Codigo Procedimento C
BAA_DESCRI Descricao Descricao C
BAA_NIVEL Nivel Nivel C
BAA_CDNV01 Cd. Niv 01 Cd Nivel 01 C
BAA_CDNV02 Cd. Niv 02 Cd Nivel 02 C
BAA_CDNV03 Cd. Niv 03 Cd Nivel 03 C
BAA_CDNV04 Cd. Niv 04 Cd Nivel 04 C

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 BAA_FILIAL+BAA_CODDOE+BAA_CODPAD+BAA_CODPRO Cd. Doenca + Cd. Tip.Tab. + Cd. Proced.
2 BAA_FILIAL+BAA_CODDOE+BAA_CODPAD+BAA_CDNV01+BAA_NIVEL Cd. Doenca + Cd. Tip.Tab. + Cd. Niv 01 + Nivel
3 BAA_FILIAL+BAA_CODDOE+BAA_CODPAD+BAA_CDNV02+BAA_NIVEL Cd. Doenca + Cd. Tip.Tab. + Cd. Niv 02 + Nivel
4 BAA_FILIAL+BAA_CODDOE+BAA_CODPAD+BAA_CDNV03+BAA_NIVEL Cd. Doenca + Cd. Tip.Tab. + Cd. Niv 03 + Nivel
5 BAA_FILIAL+BAA_CODDOE+BAA_CODPAD+BAA_CDNV04+BAA_NIVEL Cd. Doenca + Cd. Tip.Tab. + Cd. Niv 04 + Nivel

Relacionamentos

Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino
Sem dados encontrados na SX9