Parametro MV_NUMBATNome do Parametro: MV_NUMBAT

Tipo do Parametro: N

Descricao (Portugues): Quebra o docto, se batido, a partir do conteudo de ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu ebra, senao, procura pelo proximo batido.

Descricao (Espanhol): Define a partir de que linea del asiento se com- probara si el debito coincide con el credito. Si coincide sera creado un nuevo documento contable.

Descricao (Ingles): Breaks doc., if coinciding, based on the content of this field. Ex: if mv_numbat=90, if coinc. doc. breaks, otherwise, searches for next coincidence.

Conteudo Default (Portugues): 0

Conteudo Default (Espanhol): 0

Conteudo Default (Ingles):

Tabelas do Protheus v4.3 (baseado no P12.1.2210) - 16/10/2022