Parametro MV_PLSCPMSNome do Parametro: MV_PLSCPMS

Tipo do Parametro: C

Descricao (Portugues): Controla as colunas existentes no historico de movimentacao do beneficiario dos tipos Internacao

Descricao (Espanhol): Controla columnas existentes en historial de movimiento del beneficiario de tipos internacion

Descricao (Ingles): Track the columns existing in the history of beneficiary transaction of the types Hospital.

Conteudo Default (Portugues): BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_STATUS,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6_CODLDP,BD6_CODPEG,BD6_NUMERO,BD6_NOMRDA,BD6_DATPRO,BD6_CODRDA,BD6_NOMUSR,BD6_CID,BD6_CODEMP,BD6_MATRIC,BD6_TIPREG,BD6_VLRPAG,BD6_VLRTPF

Conteudo Default (Espanhol): BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_STATUS,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6_CODLDP,BD6_CODPEG,BD6_NUMERO,BD6_NOMRDA,BD6_DATPRO,BD6_CODRDA,BD6_NOMUSR,BD6_CID,BD6_CODEMP,BD6_MATRIC,BD6_TIPREG,BD6_VLRPAG,BD6_VLRTPF

Conteudo Default (Ingles): BD6_FASE,BD6_SITUAC,BD6_STATUS,BD6_SEQUEN,BD6_CODPRO,BD6_QTDPRO,BD6_CODPAD,BD6_DESPRO,BD6_CODLDP,BD6_CODPEG,BD6_NUMERO,BD6_NOMRDA,BD6_DATPRO,BD6_CODRDA,BD6_NOMUSR,BD6_CID,BD6_CODEMP,BD6_MATRIC,BD6_TIPREG,BD6_VLRPAG,BD6_VLRTPF

Tabelas do Protheus v4.4 (baseado no P12.1.2310) - 17/10/2023
Terminal de Informação