Tabela BEG - Autorizacoes Eventos Criticos

Chave Unica: BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN + BEG_CODGLO + BEG_DESGLO + BEG_SEQCRI + BEG_INFGLO

Modo: C

Modo Unid.: E

Modo Empr.: E


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo Contexto Tamanho
BEG_FILIAL Filial Filial C Real 2
BEG_OPEMOV Oper. Movto. Operadora Movimento C Real 4
BEG_ANOAUT Ano/Autoriz. Ano Autor. C Real 4
BEG_MESAUT Mes Autor. Mes Autor. C Real 2
BEG_NUMAUT Num. Autor. No. Autor. C Real 8
BEG_SEQUEN Sequencia Sequencia C Real 3
BEG_CODGLO Cod Glosa Codigo da Glosa C Real 3
BEG_DESGLO Desc Glosa Descricao da Glosa C Real 120
BEG_INFGLO Infor Glosa Informacoes da Glosa C Real 120
BEG_CODMOT Cod. Motivo Codigo Motivo C Real 6
BEG_OBSMOT Observacao Observacao C Real 250
BEG_PARTIC Participacao Participacao C Real 2
BEG_UNIMED Unid. Medida Unidade de medida C Real 3
BEG_OPERAD Cod. Operad Cod Ope Analise C Real 6
BEG_SEQCRI Seq. Crit Seq. Crit C Real 3
BEG_PENDEN Pendente Pendente C Real 1
BEG_TIPO Tipo Tipo C Real 1
BEG_CODEDI Cod.Cri.Edi Codigo.Critica.EDI C Real 4
BEG_DMANED Desc.Man.Edi Descr.Manual.EDI C Virtual 150
BEG_CRIEDI Desc.Cri.Edi Descr.Critica.EDI C Real 250

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN Oper. Movto. + Ano/Autoriz. + Mes Autor. + Num. Autor. + Sequencia
2 BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN + BEG_CODGLO + BEG_DESGLO Oper. Movto. + Ano/Autoriz. + Mes Autor. + Num. Autor. + Sequencia + C

Relacionamentos

Tabela Origem Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino Relacionamento
Sem dados encontrados na SX9
Tabelas do Protheus v4.4 (baseado no P12.1.2310) - 17/10/2023 - 10.565 tabelas e 11.511 parametros
Terminal de Informação