Tabela BYP - Historico Salario Familia


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo Contexto Tamanho
BYP_FILIAL Filial Filial C Real 2
BYP_OPEREA Ope.Reajuste Operadora do Reajuste C Real 4
BYP_CODREA Cod.Reajuste Codigo do Reajuste C Real 6
BYP_CODOPE Cod Operad. Codigo da Operadora C Real 4
BYP_CODEMP Cod. Empresa Codigo da Empresa C Real 4
BYP_MATRIC Matricula Matricula C Real 6
BYP_CODFAI Cod.Faixa Codigo da Faixa C Real 3
BYP_VLSLIN Salario Ini Salrio Ini N Real 16, 2
BYP_VLSLFN Salario Fin Salrio Final N Real 16, 2
BYP_VLRANT Valor Ant. Valor Anterior ao Reaj. N Real 16, 2
BYP_VLRREA Valor Reaj. Valor do Reajuste N Real 16, 2
BYP_DATREA Data Reaj. Data do Reajuste D Real 8
BYP_INDREA Ind. Reaj. Indice de Reajuste C Real 6
BYP_PERREA % Ind. Reaj. Percentual do Ind. Reaj. N Real 12, 2
BYP_CODFOR Form.Cobranc Forma de Cobranca C Real 3
BYP_CODOPC Cod.Opc. Codigo do Opcional C Real 4
BYP_VEROPC Vr.Opc. Versao do Opcional C Real 3
BYP_TIPREG Tipo Reg. Tipo de Registro C Real 2
BYP_CODAJS Cod. Ajuste Codigo do Ajuste C Real 6
BYP_DATANT Data Ant. Data Anterior D Real 8

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 BYP_FILIAL + BYP_OPEREA + BYP_CODREA + BYP_CODOPE + BYP_CODEMP + BYP_MATRIC + BYP_CODFOR + BYP_CODFAI Ope.Reajuste + Cod.Reajuste + Cod Operad. + Cod. Empresa + Matricula +
2 BYP_FILIAL + BYP_CODOPE + BYP_CODEMP + BYP_MATRIC + BYP_OPEREA + BYP_CODREA + BYP_CODFAI Cod Operad. + Cod. Empresa + Matricula + Ope.Reajuste + Cod.Reajuste +

Relacionamentos

Tabela Origem Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino Relacionamento
Sem dados encontrados na SX9
Tabelas do Protheus v4.3 (baseado no P12.1.2210) - 16/10/2022 - 10.278 tabelas e 10.531 parametros