Tabela QAA - Usuarios

Chave Unica: QAA_FILIAL + QAA_MAT

Modo: E

Modo Unid.: E

Modo Empr.: E


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo Contexto Tamanho
QAA_FILIAL Filial Filial C Real 2
QAA_TPUSR Tipo Usuario Tipo de Usuario C Real 1
QAA_MAT Codigo Codigo do Usuario C Real 27
QAA_NOME Nome Nome do Usuario C Real 30
QAA_APELID Nome Reduzid Nome Reduzido do Usuario C Real 25
QAA_CC Codigo Depto Codigo do Departamento C Real 20
QAA_DESCCC Descr.Depto Descricao do Departamento C Virtual 20
QAA_CODFUN Cod. Funcao Codigo da Funcao C Real 9
QAA_DESCFU Desc.Funcao Descricao da Funcao C Virtual 20
QAA_INICIO Data Inicio Data Inicial Usuario D Real 8
QAA_FIM Data Fim Data Final Usuario D Real 8
QAA_LOGIN Login Usr. Login do Usuario C Real 25
QAA_STATUS Status Usr. Status do Usuario C Real 1
QAA_RECMAI Receb E-Mail Usuario Recebe E-Mail C Real 1
QAA_TPMAIL Tipo E-Mail Tipo Recebimento E-Mail C Real 1
QAA_EMAIL End. E-Mail Endereco do E-Mail C Real 50
QAA_DISTSN Distrib.Doc. Distribuidor Sim/Nao C Real 1
QAA_TPRCBT TP Recebim. Tipo de Recebimento Docto C Real 1
QAA_TPWORD Tipo Exib. Tipo Exibicao Documentos C Real 1
QAA_RECFNC Receb FNC Usuario Recebe FNC C Real 1
QAA_NIVEL Nivel Usr. Nivel do Usuario C Real 2
QAA_AUDIT Auditor Auditor C Real 1
QAA_FONE Fone Fone C Real 20
QAA_FAX Fax Fax C Real 20
QAA_RG R.G. RG - REGISTRO GERAL C Real 15
QAA_PARTIC Cod. Partic Codigo do Particip. C Real 6
QAA_DESCPA Nome Partic Nome Participante C Virtual 30
QAA_RECUR Cod. Recurso Codigo do Recurso C Real 15
QAA_DESCRE Desc. Recurs Descricao do Recurso C Virtual 30
QAA_OPERAD Cod. Operado Codigo do Operador C Real 6
QAA_DESCOP Nome Operado Nome Operador C Virtual 40
QAA_OFFLIN Off Line ? Usuario Off Line ? C Real 1
QAA_SITQNC Situacao Usr Situacao Usuario N Real 1

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 QAA_FILIAL + QAA_MAT Codigo
2 QAA_FILIAL + QAA_CC + QAA_MAT Codigo Depto + Codigo
3 QAA_FILIAL + QAA_NOME + QAA_MAT Nome + Codigo
4 QAA_FILIAL + QAA_CODFUN Cod. Funcao
5 QAA_FILIAL + QAA_CC + QAA_NOME Codigo Depto + Nome
6 QAA_LOGIN Login Usr.

Relacionamentos

Tabela Origem Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino Relacionamento
AE8 (Recursos de Projetos) QAA (Usuarios) AE8_RECURS QAA_RECUR 1 para N
QAA (Usuarios) IC2 (Itens do Comite) QAA_MAT IC2_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QAD (Departamentos/Setor) QAA_FILIAL + QAA_MAT QAD_FILMAT + QAD_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QAE (Ausencia Temporaria - Origem) QAA_FILIAL + QAA_MAT QAE_FILMAT + QAE_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QAF (Ausencia Temporaria - Destino) QAA_FILIAL + QAA_MAT QAF_FILMAT + QAF_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QAG (Questionarios) QAA_FILIAL + QAA_MAT QAG_FILMAT + QAG_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QD0 (Responsaveis pelo Documento) QAA_FILIAL + QAA_MAT QD0_FILMAT + QD0_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QD1 (Distribuicao por Usuario) QAA_FILIAL + QAA_MAT QD1_FILMAT + QD1_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QD4 (Criticas por Documento) QAA_FILIAL + QAA_MAT QD4_FILMAT + QD4_MATBX 1 para N
QAA (Usuarios) QD4 (Criticas por Documento) QAA_FILIAL + QAA_MAT QD4_FILMAT + QD4_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QD7 (Justificativas por Documento) QAA_FILIAL + QAA_MAT QD7_FILMAT + QD7_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QD8 (Treinamento x Funcao) QAA_FILIAL + QAA_MAT QD8_FILMAT + QD8_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QD9 (Sugestoes) QAA_FILIAL + QAA_MAT QD9_FILMAT + QD9_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QD9 (Sugestoes) QAA_FILIAL + QAA_MAT QD9_FILDES + QD9_DESMAT 1 para N
QAA (Usuarios) QDA (Treinamentos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDA_FILF3 + QDA_MAT3 1 para N
QAA (Usuarios) QDA (Treinamentos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDA_FILF1 + QDA_MAT1 1 para N
QAA (Usuarios) QDA (Treinamentos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDA_FILF2 + QDA_MAT2 1 para N
QAA (Usuarios) QDE (Registro de Copias Emitidas) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDE_FILDES + QDE_MATDES 1 para N
QAA (Usuarios) QDE (Registro de Copias Emitidas) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDE_FILSOL + QDE_MATSOL 1 para N
QAA (Usuarios) QDF (Remanejamento de Usuarios) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDF_FILANT + QDF_MATANT 1 para N
QAA (Usuarios) QDF (Remanejamento de Usuarios) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDF_FILNOV + QDF_MATNOV 1 para N
QAA (Usuarios) QDF (Remanejamento de Usuarios) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDF_FILOP + QDF_MATOP 1 para N
QAA (Usuarios) QDG (Destinatarios) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDG_FILMAT + QDG_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QDH (Documentos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDH_FILMAT + QDH_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QDN (Assinaturas) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDN_FILMAT + QDN_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QDP (Solicitacoes) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDP_FMATBX + QDP_MATBX 1 para N
QAA (Usuarios) QDP (Solicitacoes) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDP_FILMAT + QDP_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QDS (Avisos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDS_FILMAT + QDS_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QDS (Avisos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDS_FMATBX + QDS_MATBX 1 para N
QAA (Usuarios) QDU (Devolucao de Revisao Anterior) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDU_FILMAT + QDU_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QDU (Devolucao de Revisao Anterior) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDU_FMATBX + QDU_MATBX 1 para N
QAA (Usuarios) QDZ (Distribuidores do Documento) QAA_FILIAL + QAA_MAT QDZ_FILMAT + QDZ_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QE5 (Responsaveis de cada Equipe) QAA_FILIAL + QAA_MAT QE5_FILIAL + QE5_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) QE5 (Responsaveis de cada Equipe) QAA_MAT QE5_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) QEK (Entradas) QAA_MAT QEK_SOLIC 1 para N
QAA (Usuarios) QEK (Entradas) QAA_MAT QEK_RESPLU 1 para N
QAA (Usuarios) QEK (Entradas) QAA_FILIAL + QAA_MAT QEK_FILIAL + QEK_RESPLU 1 para N
QAA (Usuarios) QEK (Entradas) QAA_FILIAL + QAA_MAT QEK_FILMAT + QEK_SOLIC 1 para N
QAA (Usuarios) QEP (Controle Entregas Importadas) QAA_MAT QEP_SOLIC 1 para N
QAA (Usuarios) QER (Medicoes - Dados Genericos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QER_FILMAT + QER_ENSR 1 para N
QAA (Usuarios) QF2 (Permissao de Uso) QAA_FILIAL + QAA_MAT QF2_FILQLD + QF2_MATQLD 1 para N
QAA (Usuarios) QF2 (Permissao de Uso) QAA_FILIAL + QAA_MAT QF2_FILMAT + QF2_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QF3 (Permissao de Uso Destinatarios) QAA_FILIAL + QAA_MAT QF3_FILMAT + QF3_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QI2 (Nao Conformidades) QAA_FILIAL + QAA_MAT QI2_FILRES + QI2_MATRES 1 para N
QAA (Usuarios) QI2 (Nao Conformidades) QAA_FILIAL + QAA_MAT QI2_FILMAT + QI2_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QI3 (Cadastro de Plano de Acoes) QAA_FILIAL + QAA_MAT QI3_FILMAT + QI3_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QI4 (Acao Corretiva x Equipe) QAA_FILIAL + QAA_MAT QI4_FILMAT + QI4_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QI5 (Acao Corretiva x Acoes) QAA_FILIAL + QAA_MAT QI5_FILMAT + QI5_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QIE (Documentos Anexo Plano/Etapas) QAA_FILIAL + QAA_MAT QIE_FILMAT + QIE_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QIF (Documentos Anexo Fichas) QAA_FILIAL + QAA_MAT QIF_FILMAT + QIF_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QK6 (Itens FMEA de Projeto) QAA_FILIAL + QAA_MAT QK6_FILRES + QK6_CODRES 1 para N
QAA (Usuarios) QK8 (Itens FMEA de Processo) QAA_FILIAL + QAA_MAT QK8_FILRES + QK8_CODRES 1 para N
QAA (Usuarios) QKE (Equipe Multifuncional - APQP) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKE_FILMAT + QKE_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QKG (Cronograma PPAP) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKG_FILRES + QKG_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QKI (Certificado de Submissao) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKI_FILMAT + QKI_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QKP (Etapas do Cronograma) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKP_FILMAT + QKP_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QKQ (Checklist APQP - A1) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKQ_FILRES + QKQ_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QKQ (Checklist APQP - A1) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKQ_FILRES + QKQ_RESPOR 1 para N
QAA (Usuarios) QKR (Checklist APQP - A2) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKR_FILRES + QKR_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QKR (Checklist APQP - A2) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKR_FILRES + QKR_RESPOR 1 para N
QAA (Usuarios) QKS (Checklist APQP - A3) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKS_FILRES + QKS_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QKS (Checklist APQP - A3) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKS_FILRES + QKS_RESPOR 1 para N
QAA (Usuarios) QKT (Checklist APQP - A4) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKT_FILRES + QKT_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QKT (Checklist APQP - A4) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKT_FILRES + QKT_RESPOR 1 para N
QAA (Usuarios) QKU (Checklist APQP - A5) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKU_FILRES + QKU_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QKU (Checklist APQP - A5) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKU_FILRES + QKU_RESPOR 1 para N
QAA (Usuarios) QKV (Checklist APQP - A6) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKV_FILRES + QKV_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QKV (Checklist APQP - A6) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKV_FILRES + QKV_RESPOR 1 para N
QAA (Usuarios) QKW (Checklist APQP - A7) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKW_FILRES + QKW_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QKW (Checklist APQP - A7) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKW_FILRES + QKW_RESPOR 1 para N
QAA (Usuarios) QKX (Checklist APQP - A8) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKX_FILRES + QKX_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QKX (Checklist APQP - A8) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKX_FILRES + QKX_RESPOR 1 para N
QAA (Usuarios) QKY (Checklist Material a Granel) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKY_FILRES + QKY_RESP1 1 para N
QAA (Usuarios) QKY (Checklist Material a Granel) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKY_FILRES + QKY_RESP2 1 para N
QAA (Usuarios) QKY (Checklist Material a Granel) QAA_FILIAL + QAA_MAT QKY_FILRES + QKY_RESP3 1 para N
QAA (Usuarios) QM1 (Familias de Instrumento) QAA_MAT QM1_RDISTR 1 para N
QAA (Usuarios) QM1 (Familias de Instrumento) QAA_FILIAL + QAA_MAT QM1_FILRES + QM1_RDISTR 1 para N
QAA (Usuarios) QM2 (Instrumentos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QM2_FILRES + QM2_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QM5 (Itens Repetibilidade x Reprod) QAA_FILIAL + QAA_MAT QM5_FILRES + QM5_ENSR 1 para N
QAA (Usuarios) QM6 (Cabecalho de Calibracao) QAA_FILIAL + QAA_MAT QM6_FILRES + QM6_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QMD (Reprogramacao de Calibracao) QAA_MAT QMD_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QMD (Reprogramacao de Calibracao) QAA_FILIAL + QAA_MAT QMD_FILRES + QMD_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QME (Manutencoes Realizadas) QAA_MAT QME_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QME (Manutencoes Realizadas) QAA_FILIAL + QAA_MAT QME_FILRES + QME_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QML (Movimentacao de Instrumentos) QAA_MAT QML_RESRET 1 para N
QAA (Usuarios) QML (Movimentacao de Instrumentos) QAA_MAT QML_RESCOL 1 para N
QAA (Usuarios) QML (Movimentacao de Instrumentos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QML_FILREL + QML_RESCOL 1 para N
QAA (Usuarios) QML (Movimentacao de Instrumentos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QML_FILRET + QML_RESRET 1 para N
QAA (Usuarios) QMU (MAS) QAA_MAT QMU_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QMU (MAS) QAA_FILIAL + QAA_MAT QMU_FILRES + QMU_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QMZ (Ordens de Servicos Calibracoes) QAA_MAT QMZ_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QMZ (Ordens de Servicos Calibracoes) QAA_MAT QMZ_VENDED 1 para N
QAA (Usuarios) QMZ (Ordens de Servicos Calibracoes) QAA_FILIAL + QAA_MAT QMZ_FILVEN + QMZ_VENDED 1 para N
QAA (Usuarios) QMZ (Ordens de Servicos Calibracoes) QAA_FILIAL + QAA_MAT QMZ_FILRES + QMZ_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) QP5 (Responsaveis de cada Equipe) QAA_FILIAL + QAA_MAT QP5_FILMAT + QP5_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) QPR (Medicoes - Dados Genericos) QAA_MAT QPR_ENSR 1 para N
QAA (Usuarios) QPR (Medicoes - Dados Genericos) QAA_FILIAL + QAA_MAT QPR_FILMAT + QPR_ENSR 1 para N
QAA (Usuarios) QUA (Agenda de Auditorias) QAA_FILIAL + QAA_MAT QUA_FILMAT + QUA_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) QUB (Auditorias) QAA_FILIAL + QAA_MAT QUB_FILMAT + QUB_AUDLID 1 para N
QAA (Usuarios) QUC (Auditorias e Auditores) QAA_FILIAL + QAA_MAT QUC_FILMAT + QUC_CODAUD 1 para N
QAA (Usuarios) QUD (Itens Auditados) QAA_MAT QUD_CODAUD 1 para N
QAA (Usuarios) QUD (Itens Auditados) QAA_FILIAL + QAA_MAT QUD_FILMAT + QUD_CODAUD 1 para N
QAA (Usuarios) QUH (Areas Auditadas) QAA_FILIAL + QAA_MAT QUH_FILMAT + QUH_CODAUD 1 para N
QAA (Usuarios) QUM (Areas Auditadas x Agenda) QAA_FILIAL + QAA_MAT QUM_FILMAT + QUM_CODAUD 1 para N
QAA (Usuarios) QUM (Areas Auditadas x Agenda) QAA_MAT QUM_CODAUD 1 para N
QAA (Usuarios) QUP (Grupo x etapa) QAA_MAT QUP_RESP 1 para N
QAA (Usuarios) TA0 (Requisitos) QAA_MAT TA0_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TAA (Plano de Acao) QAA_MAT TAA_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) TAF (Nivel Organizacional) QAA_MAT TAF_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) TAK (Participantes do Processo) QAA_MAT TAK_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) TAM (Historico das Demandas) QAA_MAT TAM_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TAZ (Criterios de Controle) QAA_MAT TAZ_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TB0 (Ocorrencias) QAA_MAT TB0_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TBB (Plano Emergencial) QAA_MAT TBB_ELABOR 1 para N
QAA (Usuarios) TBB (Plano Emergencial) QAA_MAT TBB_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TBH (Objetivos) QAA_MAT TBH_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TBK (Resultado das Metas) QAA_MAT TBK_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TBP (Participantes do Plano Emerg) QAA_MAT TBP_CODPAR 1 para N
QAA (Usuarios) TBQ (Checklist Executados) QAA_MAT TBQ_USUARI 1 para N
QAA (Usuarios) TBR (Opcoes dos Checklist Execut) QAA_MAT TBR_USUARI 1 para N
QAA (Usuarios) TBV (Ocorrencia do Plano Emerg) QAA_MAT TBV_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TBX (Aviso de Ocorrencia) QAA_MAT TBX_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) TC5 (Envolvidos Na Ocorrencia) QAA_MAT TC5_CODMAT 1 para N
QAA (Usuarios) TC9 (RESPONSAVEIS PELO PLANO ACAO) QAA_MAT TC9_CODRES 1 para N
QAA (Usuarios) TCG (MONITORAMENTO X RESPONSAVEIS) QAA_MAT TCG_CODRES 1 para N
QAA (Usuarios) TCK (CADASTRO DE PROTOCOLOS) QAA_MAT TCK_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TCM (Responsaveis X Requisito) QAA_MAT TCM_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TCO (Oportunidade de Melhoria) QAA_MAT TCO_CODRES 1 para N
QAA (Usuarios) TDE (Responsaveis FMR) QAA_MAT TDE_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) TDH (Hist. Responsaveis FMR) QAA_MAT TDH_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) TDI (Composicao de carga) QAA_MAT TDI_RESPEX 1 para N
QAA (Usuarios) TF0 (Composicao de carga) QAA_MAT TF0_RESPEX 1 para N
QAA (Usuarios) TF6 (Responsaveis FMR) QAA_MAT TF6_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) TFB (Hist. Responsaveis FMR) QAA_MAT TFB_MAT 1 para N
QAA (Usuarios) TH1 (Rotas de Coleta) QAA_MAT TH1_RESPON 1 para N
QAA (Usuarios) TI0 (PERMISSOES) QAA_MAT TI0_CODRES 1 para N
QAA (Usuarios) TI0 (PERMISSOES) QAA_MAT TI0_CODSUE 1 para N
QAA (Usuarios) TI0 (PERMISSOES) QAA_MAT TI0_CODSUP 1 para N
QAA (Usuarios) TI0 (PERMISSOES) QAA_MAT TI0_CODVIG 1 para N
QAA (Usuarios) TO0 (Laudos Ambientais) QAA_MAT TO0_APROVA 1 para N
QAC (Cargos e Funcoes) QAA (Usuarios) QAC_FUNCAO QAA_CODFUN 1 para N
QAD (Departamentos/Setor) QAA (Usuarios) QAD_CUSTO QAA_CC 1 para N
RD0 (Pessoas/Participantes) QAA (Usuarios) RD0_CODIGO QAA_PARTIC 1 para N
SRA (Funcionarios) QAA (Usuarios) RA_FILIAL + RA_MAT QAA_FILIAL + QAA_MAT 1 para N
SU7 (Operadores) QAA (Usuarios) U7_COD QAA_OPERAD 1 para N
Tabelas do Protheus v4.4 (baseado no P12.1.2310) - 17/10/2023 - 10.565 tabelas e 11.511 parametros
Terminal de Informação