Tabela DIN - Faturas do CRT

Chave Unica: DIN_FILIAL + DIN_FILORI + DIN_LOTNFC + DIN_NUMNFC + DIN_SERNFC + DIN_CODPRO

Modo: C

Modo Unid.: E

Modo Empr.: E


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo Contexto Tamanho
DIN_FILIAL Filial Filial C Real 2
DIN_FILORI Fil.Origem Filail de Origem C Real 2
DIN_LOTNFC No.Lote Numero do Lote C Real 6
DIN_NUMNFC Doc.Cliente Doc. Cliente para Transp C Real 9
DIN_SERNFC Serie Dc.Cli Serie Docto do Cliente C Real 3
DIN_CODPRO Cod.Produto Codigo do Produto C Real 15
DIN_DESPRO Desc.Produto Descricao do Produto C Virtual 30
DIN_CODEMB Embalagem Embalagem C Real 3
DIN_DESEMB Desc.Embalag Descricao da Embalagem C Virtual 30
DIN_EMINFC Dt Emissao Data de Emissao D Real 8
DIN_QTDVOL Qtde.Volumes Quantidade de Volumes N Real 5
DIN_PESO Peso Peso N Real 11, 4
DIN_PESLIQ Peso Liquido Peso Liquido N Real 11, 4
DIN_PESOM3 Peso Cubado Peso Cubado N Real 11, 4
DIN_VALOR Valor Valor N Real 14, 2
DIN_METRO3 M3 Metro Cubico N Real 11, 4
DIN_SDOCC Serie Doc. Serie do Documento Fiscal C Real 3

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 DIN_FILIAL + DIN_FILORI + DIN_LOTNFC + DIN_NUMNFC + DIN_SERNFC + DIN_CODPRO Fil.Origem + No.Lote + Doc.Cliente + Serie Dc.Cli + Cod.Produto
2 DIN_FILIAL + DIN_FILORI + DIN_LOTNFC + DIN_NUMNFC + DIN_SDOCC + DIN_CODPRO Fil.Origem + No.Lote + Doc.Cliente + Serie Doc. + Cod.Produto

Relacionamentos

Tabela Origem Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino Relacionamento
SB1 (Descricao Generica do Produto) DIN (Faturas do CRT) B1_COD DIN_CODPRO 1 para N
SX5 (Tabelas) DIN (Faturas do CRT) X5_TABELA + X5_CHAVE 'MG' + DIN_CODEMB 1 para N
Tabelas do Protheus v4.4 (baseado no P12.1.2310) - 17/10/2023 - 10.565 tabelas e 11.511 parametros
Terminal de Informação