Campo BA1_CPFUSR

 • Tabela: BA1
 • Ordem: 13
 • Tipo: C
 • Tamanho: 11
 • Decimal: 0
 • Mascara: @R 999.999.999-99
 • Visualizacao:
 • Contexto:
 • Modo de Edicao:
 • Visto no Browse:
 • Titulo: CPF
 • Descricao: CPF do Beneficiario
 • Validacao do Sistema: (M->BA1_IDADE < 18) .AND. VAZIO() .OR. (Cgc(M->BA1_CPFUSR) .AND. PLS260VID('I'))
 • Validacao do Usuario:
 • Inicializador Padrao:
 • Inicializador Browse:
 • Consulta Padrao (F3):
 • Opcoes do ComboBox:
 • Aba / Agrupamento: 1 (Dados Pessoais )

Gatilhos

Sequencia Campo Destino Regra Tipo Tab. Posicio. Chave Condicao
001 BA1_MATVID BTS->BTS_MATVID P BTS xFilial("BTS") + M->BA1_CPFUSR
002 BA1_ESTCIV BTS->BTS_ESTCIV P
003 BA1_NOMUSR BTS->BTS_NOMUSR P
004 BA1_CPFUSR BTS->BTS_CPFUSR P
005 BA1_DRGUSR BTS->BTS_DRGUSR P
006 BA1_DATNAS BTS->BTS_DATNAS P
007 BA1_CEPUSR BTS->BTS_CEPUSR P
008 BA1_ENDERE BTS->BTS_ENDERE P
009 BA1_NR_END BTS->BTS_NR_END P
010 BA1_COMEND BTS->BTS_COMEND P
011 BA1_CODMUN BTS->BTS_CODMUN P
012 BA1_MUNICI BTS->BTS_MUNICI P
013 BA1_ESTADO BTS->BTS_ESTADO P
014 BA1_TELEFO BTS->BTS_TELEFO P
015 BA1_UNIVER BTS->BTS_UNIVER P
016 BA1_PAI BTS->BTS_PAI P
017 BA1_MAE BTS->BTS_MAE P
018 BA1_CPFMAE BTS->BTS_CPFMAE P
019 BA1_CPFPAI BTS->BTS_CPFPAI P
020 BA1_DATMAE BTS->BTS_DATMAE P
021 BA1_DATPAI BTS->BTS_DATPAI P
022 BA1_NOMPRE BTS->BTS_NOMPRE P
023 BA1_CORNAT BTS->BTS_CORNAT P
024 BA1_SANGUE BTS->BTS_SANGUE P
025 BA1_CODFUN BTS->BTS_CODFUN P
026 BA1_INSALU BTS->BTS_INSALU P
027 BA1_CODSET BTS->BTS_CODSET P
028 BA1_PESO BTS->BTS_PESO P
029 BA1_ALTURA BTS->BTS_ALTURA P
030 BA1_OBESO BTS->BTS_OBESO P
031 BA1_IDADE Calc_Idade(dDataBase,M->BA1_DATNAS) P
032 BA1_SEXO BTS->BTS_SEXO P
033 BA1_SEXO BTS->BTS_SEXO P
034 BA1_BAIRRO BTS->BTS_BAIRRO P
035 BA1_DDD BTS->BTS_DDD P
036 BA1_ORGEM BTS->BTS_ORGEM P
037 BA1_DESCIV X5DESCRI() P SX5 xFilial("SX5") + "33" + M->BA1_ESTCIV
038 BA1_EMAIL BTS->BTS_EMAIL P
039 BA1_NOMTI BTS->BTS_NOMTIT P
040 BA1_SOBRTI BTS->BTS_SOBRTI P
041 BA1_CPFTIT BTS->BTS_CPFTIT P
042 BA1_MAILTI BTS->BTS_MAILTI P
043 BA1_DDDCEL BTS->BTS_DDDCEL P
044 BA1_CELTIT BTS->BTS_CELTIT P
045 BA1_DDDTEL BTS->BTS_DDDTEL P
046 BA1_TELTIT BTS->BTS_TELTIT P
047 BA1_CEPTIT BTS->BTS_CEPTIT P
048 BA1_ENDTI BTS->BTS_ENDTIT P
049 BA1_NRENTI BTS->BTS_NRENTI P
050 BA1_COMTIT BTS->BTS_COMTIT P
051 BA1_BAITIT BTS->BTS_BAITIT P
052 BA1_CIDTIT BTS->BTS_CIDTIT P
053 BA1_UFTIT BTS->BTS_UFTIT P
054 BA1_MUNCTI BTS->BTS_MUNCTI P
055 BA1_BANTIT BTS->BTS_BANTIT P
056 BA1_AGETIT BTS->BTS_AGETIT P
057 BA1_NUMTIT BTS->BTS_NUMTIT P
Tabelas do Protheus v4.2 (baseado no P12.1.33) - 08/10/2021 - 10.106 tabelas e 10.324 parametros